Volyňští Češi
Červenková Helena, Medvědová

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 16. 05. 1920
Místo narození Hlinsk, Rovno
Národnost česká
Odveden 25. 07. 1944, Kaměněc Podolskij