Volyňští Češi
Daniluk Alexandr, Karp

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 08. 10. 1905
Místo narození Záhaje, Vladimír Volyňský
Národnost česká
Odveden 28. 04. 1944, Rovno
Hodnost vojín pol.