Volyňští Češi
Daniluk Vladimír, Danilink

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 15. 04. 1923
Místo narození Záhaje, Vladimír Volyňský
Národnost česká
Odveden 28. 04. 1944, Rovno
Úmrtí ??.09.1944, Karpaty,, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR, 3. pěší prapor