Volyňští Češi
Dlouhý Vladimír, Emilian

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 28. 5. 1911
Místo narození Kněhynin, Dubno
Národnost česká
Odveden 01. 04. 1944, Rovno