Volyňští Češi
Dobrý Emil

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 28. 12. 1902
Místo narození Hlinsk, Rovno
Národnost česká
Odveden 15. 03. 1944, Jefremov
Hodnost vojín