Volyňští Češi
Dobrý Jozef, Václav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 30. 08. 1923
Místo narození Hlinsk, Rovno
Odveden 16. 03. 1944, Jefremov
Hodnost vojín