Volyňští Češi
Dombrovský Josef, Doubravský

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 15. 04. 1927
Místo narození Kupičov, Vladimír Volyňský
Odveden 1944, Rovno
Úmrtí 20.12.1944, Slovensko, Krajná Poľana, zemřel po zranění z bojové akce téhož dne, Ladomírová, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR, štábní rota