Volyňští Češi
Dresler Adolf

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 26. 10. 1909
Místo narození Niva Zločovská, Luck
Národnost česká
Odveden 25. 07. 1944, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín