Volyňští Češi
Drnka Josef, Antonín, Druka

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 17. 10. 1912
Místo narození Mirohošť, Dubno
Národnost česká
Odveden 20. 03. 1944, Rovno
Úmrtí 01.11.1944, Karpaty,, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR, 1. pěší prapor