Volyňští Češi
Dunin Dimitrij, Alex.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 18. 12. 1918
Místo narození Straklov Č., Dubno
Národnost česká
Odveden 19. 03. 1944, Rovno