Volyňští Češi
Dvořák Josef, Josef

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 02. 02. 1925
Místo narození Podcurkov, Rovno
Národnost česká
Odveden 01. 04. 1944, Rovno
Úmrtí 24.11.1944, Karpaty,, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR, 2. pěší prapor