Volyňští Češi
Fořt Josef, Václav, Václav

Manželka: Libuše Mráčková

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 02. 06. 1906
Místo narození Volkov, Dubno
Národnost česká
Odveden 12. 04. 1944, Rovno
Úmrtí 27.2.1995, Hřbitov Holedeček