Volyňští Češi
Fořt Václav, Ferdinand

" Dlouholetým praporečníkem hasičského sboru byl Václav Fořt, po něm Václav Kelner, bydlel proti
české škole. Slavnostní chvíle nastala, když před nastoupeným šikem hasičů, hasičská hudba hrála
skladbu k tomu určenou. Se slavnostní fanfárou, se vynášel z domu prapor, opásaný bílou šerpou
a nosič praporu jej bral v bílých rukavičkách. To samé se dělo při odnášení praporu do úschovny
po ukončení hasičské akce. Velitel ke každé prováděné akci pronášel povely k tomu určené. Velící
řeči byla vždy čeština.... "

                                              ( z knihy Hrst vzpomínek na Český Volkov od Jiřího Pancíře )

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 06. 04. 1912
Místo narození Volkov, Dubno
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 13. 04. 1944, Rovno
Hodnost nováček