Volyňští Češi
Freund Karel

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 19. 08. 1904
Místo narození Volyně, Československo (repatriace)
Národnost česká
Odveden 30. 10. 1943 (prezentace), VB;
Hodnost vojín