Volyňští Češi
Géblová Anna, Janáčková

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 06. 11. 1926
Místo narození Lipiny, Luck
Národnost česká
Odveden 10. 05. 1944
Hodnost vojín žena