Volyňští Češi
Hlušička Josef, František

byl mechanikem,

na Volyni žil ve Volkově č.p.157

po reemigraci v roce 1947 se s rodinou usídlil v Litoměřicích, Velká Dominikánská 104/27.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 31. 10. 1906
Místo narození Volkov, Dubno
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 12. 04. 1944, Rovno
Hodnost nováček