Volyňští Češi
Hnetecký Vladimír

Kapitán v. v. Vladimír Hnetecký se narodil 7. 7. 1927 v Dubně na Volyni do smíšené ukrajinsko-české rodiny. V místě narození strávil Vladimír Hnetecký pouze rané dětství, ještě před válkou se rodina odstěhovala do Michalovky a následně do nedalekého Lucku. Ukrajinský tatínek pracoval v cihelně a česká maminka pracovala v podniku na výrobu krup. Vladimír Hnetecký studoval v Lucku polskou obecnou školu, ovšem válečné události mu další poklidný život překazily. Nejprve pracoval ve mlýně a v roce 1944 byl odvezen do tankového závodu v Čeljabinsku, kde sloužil jako pomocný dělník. Spolu s dalšími pracovníky se rozhodl pro útěk až do Žitomíru, kde ještě téhož roku vstoupil do polské armády. Stal se řidičem tanku v průzkumné tankové rotě ve 2. divizi 1. brigády, prošel boji v Polsku a ve východním Německu a dostal se až do Berlína. Z Německa putoval do severních Čech a konec války ho zastihl u Mělníka. Po demobilizaci se vrátil zpět na Volyň, krátce pracoval jako řidič a v roce 1947 s celou rodinou reemigroval do Československa. Usadil se v Chomutově a získal zaměstnání ve válcovnách trub. Poté vystudoval gymnázium a podal si žádost o službu na ministerstvu vnitra. Až do roku 1968 tak pracoval v evidenci a po degradaci pro nesouhlas s okupací vojsky Varšavské smlouvy jako dozorce na Jáchymově, na Vykmanově a na Mariánské. Žil v Ostrově nad Ohří, zemřel 20.3. 2013.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 07. 07. 1927
Místo narození Dubno, Dubno
Národnost česká
Odveden 1944, SSSR
Hodnost vojín pol.
Úmrtí 20.3.2013, Ostrov nad Ohří

Související ikony a archiválie

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa