Volyňští Češi
Holý Řehoř, Augustin

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 1. 7. 1909
Místo narození Mlynov, Dubno
Národnost česká
Odveden 27. 03. 1944, Rovno