Volyňští Češi
Hons Vladimír, Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 14. 06. 1898
Místo narození Podvysoká, Dubno
Národnost česká
Odveden 27. 05. 1944, Rovno
Hodnost vojín