Volyňští Češi
Horáčková Marie

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 26. 11. 1914
Místo narození Kupičov, Vladimír Volyňský
Národnost česká
Odveden 14. -15. 07. 1944 ČSVJ/NT, 25. 07. 1944 (PR 162/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojínka