Volyňští Češi
Hordejčuk Bohuslav, Řehoř

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 07. 02. 1921
Místo narození Novokrajev, Ostroh
Národnost česká
Odveden 24. 03. 1944, Rovno