Volyňští Češi
Horowitz, MUDr. Felix

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 24. 1. 1903
Místo narození Vijnice, Dubno
Odveden
02. 04. 1943 (povolení ke službě v brit. armádě), VB; Londýn (e)