Volyňští Češi
Hrdlička Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 11. 01. 1921
Místo narození Žitomir, Žitomír
Národnost česká
Odveden 15. 03. 1944, Rovno