Volyňští Češi
Hrouda Vladimír, Filaret

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 15. 08. 1924
Místo narození Dolinka, Vladimír Volyňský
Národnost česká
Odveden 07. 09. 1944 ČSVJ/NT, 12. 09. 1944 (PR 202/44), Sadagura
Hodnost vojín
Úmrtí 13.11.1944, Karpaty, Dukla, zemřel po zranění na brigádní ošetřovně, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR, 2. pěší prapor