Volyňští Češi
Hubatěnková Zdena

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 29. 11. 1918
Místo narození Olšanka, Žitomír
Národnost česká
Odveden 01/1943, SSSR
Hodnost vojín RA