Volyňští Češi
Chromý Josef, Martin

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Místo narození Ozerany, Dubno
Národnost česká
Odveden 30. 03. 1944, Rovno
Úmrtí 17.10.1944, Karpaty, Vyšný Komárnik, 3.čs.samostatná brigáda v SSSR, 4. pěší prapor