Volyňští Češi
Janečková Božena, Odstrčilová

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 04. 08. 1926
Místo narození Stromovka, Luck
Národnost česká
Odveden 22. 05. 1944, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín