Volyňští Češi
Jaroš Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 17. 04. 1917
Místo narození Budky Hubinské, Luck
Odveden 22. 05. 1944, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín