Volyňští Češi
Jasanský Anton (Antonín)

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 13. 10. 1898
Místo narození Krošna Č., Žitomír
Národnost česká
Odveden 16. 02. 1944, Jefremov
Hodnost vojín
Úmrtí 11.09.1944, Karpaty,, 3.čs.samostatná brigáda v SSSR,