Volyňští Češi
Jersák Miroslav, Miloslav Josef

Narozen na Volyni za polského státu ve Zdolbunově 25.8. 1923. Měl sedm sourozenců. Otec zaměstnán jako tkadlec, celá rodina se podílela na chodu tkalcovského řemesla. Hlavní sortiment byly kanafasové látky. V oblasti tehdy žila mnohonárodnostní komunita. Po ovládnutí oblasti Sověty a za doby boševické nadvlády zažil nucené vstupy do kolchozů i deportace na Sibiř. Vzpomíná i na násilnou akci odpůrců kolchozu (zabití nového předsedy). V roce 1941 zažívá rychlý příchod nacistů a útěk sovětů. Jeho bratra nacisté internovali a chystali se ho odvézt na práci do Německa, pan Jersák se ho pokusil osvobodit (přinesl nůžky na přestřižení drátů). Poté byl pan Jirsák podroben nuceným pracem (tesařským) na dva roky. Zažil persekuce Židů, vznik židovského ghetta a vzpomíná na pomoc obyvatel Židům a ukrývání Židů v rodinách. Poté na hromadné popravy Židů ve městech. V březnu po úspěšném postupu Rudé armády v roce 1944 nastoupil do služby v Čs. armádním sboru, kde absolvoval výcvik zdravotníka. V armádě sloužil ve zdravotnické četě. Absolvoval výcvik v Rovně, poté převezen k Torčínu, poté odvezen k Dněstru, do Rumunska na praktický vojenský výcvik. Pak přes Polsko ke Krosnu. Nasazen v bojích u Torčína a u Zindranové. Zúčastnil se známé tankové bitvy u Zindranové. Dukelskou hranici se spolubojovníky překročil 6.10. 1944 ráno. Na Dukle se zůčastnil bojů, zde došlo k jeho zranění střepinou z granátu. Po uzdravení již nebyl povolán zpět na frontu, zůstal ve zdravotní jednotce v týle. Poté se dostal do Uhříněvsi, zde mu bylo zabráněno jít dále do Prahy, na výslovný zákaz. Prahu toho času osvobozovala ruská armáda. Poté se přesunul do Prahy a pracoval v nemocnici. Nedostával žold, „kšeftoval“ s cigaretami. Po odmítnutí vstupu do komunistické strany (vyzván k tomuto svým velitelem Englem) převelen do Žatce. Později žil v Karlových Varech. Kontrolován státní bezpečností, odmítal funkci ve Svazarmu. Ještě na Slovensku se seznámil se svou budoucí manželkou. Po válce se vzali v Šumperku. Měli dvě děti, chlapce a děvče. Syn později emigroval do Kalifornie. Pan Jersák žil u dcery v Litoměřicích, zemřel 2.5. 2012.  

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 25. 08. 1923
Místo narození Zdolbunov, Rovno
Národnost česká
Odveden 01. 04. 1944, Rovno
Úmrtí 2.5. 2012, Litoměřice

Související ikony a archiválie

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa