Volyňští Češi
Miller Evžen, Alexandr, Miler

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 1. 11. 1921
Místo narození Kopče, Luck
Národnost česká
Odveden 20. 03. 1944, Rovno