Volyňští Češi
Jesínek Vladimír, Alex,Alois

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 28. 02. 1917
Místo narození Bělohrudka, Dubno
Národnost česká
Odveden 05. 04. 1944, Rovno
Hodnost vojín P