Volyňští Češi
Jiránek Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 30. 07. 1925
Místo narození Straklov Č., Dubno
Národnost česká
Odveden 1944