Volyňští Češi
Jon Josef, Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 08. 08. 1922
Místo narození Kneruty, Dubno
Národnost česká
Odveden 18. 03. 1944, Rovno
Úmrtí 11.09.1944, Karpaty,, 1.čs.armádní sbor,