Volyňští Češi
Jon Josef, Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 8. 8. 1922
Místo narození Kneruty, Dubno
Národnost česká
Odveden 18. 03. 1944, Rovno
Úmrtí † 11. 9. 1944, Karpaty,, 1.čs.armádní sbor,