Volyňští Češi
Kaminský Karel, Kamenský

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 05. 05. 1918
Místo narození Česká Kolonie, Novohrad Volyňský
Národnost česká
Odveden 25. 03. 1944 ČSVJ/NT, 27. 03. 1944 (PrR 68/44), Jefremov
Hodnost vojín RKKA
Úmrtí 13.10.1944, Karpaty, ošetřovna, zemřel po zranění, pohřben Posada Jaśliska, 3.čs.samostatná brigáda v SSSR,