Volyňští Češi
Kaminský Karel, Kamenský

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 5. 5. 1918
Místo narození Česká Kolonie, Novohrad Volyňský
Národnost česká
Odveden
25. 03. 1944 ČSVJ/NT, 27. 03. 1944 (PrR 68/44), Jefremov (e)
Hodnost
vojín RKKA (e)
Úmrtí † 13. 10. 1944, Karpaty, ošetřovna, zemřel po zranění, pohřben Posada Jaśliska, 3.čs.samostatná brigáda v SSSR,