Volyňští Češi
Kendík Vladimír

Na Volyni žil v Sergejovce.

Po reemigraci v r.1947 se s rodinou usadili ve Smolíně tj. místní část Pohořelic.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 22. 1. 1906
Místo narození Niva Hubínská, Luck
Rodinní příslušníci
Vážený občan Michna – Sergejevka, Dubno
Národnost česká
Odveden
14. -15. 07. 1944 ČSVJ/NT, 25. 07. 1944 (PR 162/44), Kaměněc Podolskij (e)
Hodnost
vojín pol. (e)