Volyňští Češi
Kin Alexandr, Vladimír

Po příchodu do Čech se usadil v Újezdě okr. Zábřeh.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 21. 06. 1924
Místo narození Chomout, Dubno
Rodinní příslušníci
Sourozenci: Kinová Marie
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944 a 18. 05. 1944, Rovno a Kaměněc Podolskij