Volyňští Češi
Knop Jaroslav, Ferdinand

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 24. 05. 1906
Místo narození Závale, Dubno
Rodinní příslušníci
Manželka: Marie, Knopová
Národnost česká
Odveden 22. 03. 1944 a 15. 05. 1944 ČSVJ/NT, 15. 05. 1944 (PR 100/44), Rovno a Kaměněc Podolskij
Úmrtí 09.09.- 25.09.1944, Karpaty, Wrocanka, 3.čs.samostatná brigáda v SSSR,