Volyňští Češi
Kořán Josef, Josef

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 11. 5. 1909
Místo narození Podhájce, Dubno
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 16. 03. 1941, SV; Haifa
Hodnost desátník aspirant pol.