Volyňští Češi
Kršnák Josef, Ferdinand

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 24. 8. 1904
Místo narození Kneruty, Dubno
Národnost česká
Odveden 18. 03. 1944, Rovno
Úmrtí † 19. 10. 1944, Karpaty, Jaśliska, 1.čs.armádní sbor,