Volyňští Češi
Ledvina Emil

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 21. 1. 1926
Místo narození Újezdce, Dubno
Odveden
14. 05. 1944 ČSVJ/NT, 14. 05. 1944 (PR 99/44), Kaměněc Podolskij (e)
Hodnost
vojín (e)
Úmrtí † 18. 10. 1944, Karpaty, Nižný Komárnik, 1.čs.armádní sbor,