Volyňští Češi
Levický Alexandr, Afanas

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 16. 1. 1923
Místo narození Semiduby, Dubno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Měcholupy, Československo (repatriace)
Národnost česká
Odveden 23. 03. 1944, Rovno