Volyňští Češi
Lhoták Václav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 1. 1. 1914
Místo narození Kopče, Luck
Odveden
1944, Rovno (e)
Úmrtí † ??. 10. 1944, Karpaty,, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR, 1. pěší prapor