Volyňští Češi
Lipčak Rostislav, Josef

Zavražděn banderovci při návštěvě rodiny na propustku.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 11. 11. 1921
Místo narození Chomout, Dubno
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944 a 18. 05. 1944, Rovno a Kaměněc Podolskij
Úmrtí 1944, zavražděn banderovci