Volyňští Češi
Nájemník Jaroslav, Václav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 14. 5. 1914
Místo narození Bakovce, Luck
Národnost česká
Odveden
31. 03. 1944, Rovno (e)
Úmrtí † 9. -23. 9. 1944, Karpaty,, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR, 3. pěší prapor