Volyňští Češi
ANDRLE Karel

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Armády Čs. legie v Rusku
person.code.DM X
Přihlášení do legií Ostrožský UVN
Datum zařazení do jiné (další) legie 04. 06. 1916
Poslední útvar v legiích 2.stř.pl.