Volyňští Češi
ČERNÝ Oldřich

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo usídlení Sarny, Rovno
První hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády svobodník
Armády Čs. legie v Rusku
Přihlášení do legií Sarny Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 21. 01. 1917
Poslední útvar v legiích 1.děl.brig.
Zajat 01. 09. 1916, Zborov