Volyňští Češi
HABEŠ Josef

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Ostroh, Ostroh
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Armády Čs. legie ve Francii
person.code.DM X
Přihlášení do legií 22. 08. 1918, USA
Datum zařazení do jiné (další) legie 05. 10. 1918
Poslední útvar v legiích 23.p.pl.