Volyňští Češi
HAVLÍK Antonín

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Luka, Žitomír
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích svobodník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 02. 12. 1917, Šepetovka Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 06. 01. 1918
Poslední útvar v legiích 4.stř.pl.
Zajat 20. 07. 1916, Berestečko