Volyňští Češi
HORA Jan

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Radkovice, okr. Přeštice
Místo usídlení Krošna Č., Žitomír
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Krošna Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 20. 12. 1917
Poslední útvar v legiích 1.stř.pl.
Zajat 19. 06. 1917, Zborov